Nachádzate sa tu

Tešíte sa, pretože ste práve podpísali novú zmluvu?

 
Podpísanie zmluvy je zvyčajne výsledkom dlhého rokovania a náročnej prípravy materiálov. Obe rokujúce strany sa snažia dosiahnuť svoje ciele a pritom nájsť vzájomný kompromis. Počas rokovania sa vždy objaví veľké množstvo otázok, na ktoré sa hľadajú odpovede.
 
Môžete sa po podpísaní zmluvy tešiť na obdobie náročnej, ale vopred naplánovanej spolupráce? Podpísali ste zmluvu, ktorá obsahuje podmienky ako postupovať pri dodaní tovaru alebo služby?
Mňa by ihneď napadli doplňujúce otázky: „S kým ste podpísali zmluvu?“ a „Kto je Váš obchodný partner?“
 
Na Slovensku väčšinou chápeme zmluvu ako záväzný právny dokument, ktorý sa obchodní partneri zaviazali plniť. Avšak nie všetky kultúry chápu zmluvu rovnako.
V niektorých kultúrach sa zmluva chápe ako materiál s opornými bodmi budúcej spolupráce. Už pri podpise zmluvy partneri očakávajú, že situácia sa môže zmeniť a dodávateľ sa novej situácii prispôsobí. Dôležitá je dôvera, ktorá sa spája so zástupcom spoločnosti. Obsah zmluvy je dôležitý, ale dobré vzájomné vzťahy sú ešte dôležitejšie.
 
Ako môžete predvídať situáciu, ktorá nastane po podpísaní zmluvy?
 
Váš obchodný partner Vám o svojom prístupe k zmluve prezradí veľa už na začiatku rokovania. Záleží mu na presnej formulácii každej vety? Záleží mu na definovaní rôznych alternatív a situácii, ktoré môžu počas spolupráce nastať? Je každý proces opísaný do detailu? Trvá na pokutách v prípade nedodržania zmluvných podmienok?
Ak si môžete na vyššie uvedené otázky odpovedať „Áno“, pravdepodobne podpisujete zmluvu s príslušníkmi tzv. západnej kultúry. Hlavný dôraz je na terminológiu a obsah.  Skutočnosť, že sa pri rokovaní striedajú zástupcovia spoločnosti nie je vnímaná negatívne. Dôležité je, že sa nemení obsah, ktorý bol už schválený.
Ak sa však dôraz kladie na osobu, ktorá spoločnosť zastupuje, pravdepodobne podpisujete zmluvu s partnermi z južnej Európy. Zmena zástupcu spoločnosti znamená začať rokovať odznova. Ak je zástupca spoločnosti chorý, rokovanie sa radšej odloží. Nie je možné nahradiť ho niekým iným. Ak takáto situácia predsa nastane, rokovanie sa veľmi neposunie.
 
Samozrejme, že vyššie uvedené myšlienky nie je možné brať ako pravidlo, ktoré by malo vopred určiť Vaše správanie. Je to predovšetkým podnet na zamyslenie sa, čo môžete očakávať a čomu sa môžete prípadne vyhnúť.

Slovenčina
Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone