Nachádzate sa tu

Predstavujú Slováci kultúru, v ktorej prevláda individualizmus alebo kolektivizmus?

 
Mnohí z nás často chodia na pracovnú cestu do zahraničia. Iní spolupracujú s kolegami z iných kultúr priamo na pracovisku alebo sú súčasťou virtuálneho medzinárodného tímu. V súkromnou i pracovnom živote sme často členom skupiny, kde je zastúpených viacero kultúr a spoločne máme vyriešiť jeden problém.
 
Ako sa môžeme pripraviť na spoluprácu v takejto skupine?
 
Niektoré zdroje radia, že si máme naštudovať základnú charakteristiku kultúr, ktoré budú zastúpené v našej pracovnej skupine. Iné zdroje však uvádzajú, že si musíme dávať pozor na stereotypy, ktoré sa v takej literatúre typu “Do and Don't” uvádzajú. (“Do and Don't”: pravidlá, čo robiť a čo nerobiť.)
 
Jeden z prístupov, ktorý sa často objavuje v odbornej literatúre, je posudzovanie jednotlivých kultúr na základe kultúrnych dimenzií. Tento prístup vytvoril Geert Hofstede. A na základe jeho dimenzií si chcem dnes položiť otázku:
 
Predstavujú Slováci kultúru, v ktorej prevláda individualizmus alebo kolektivizmus?
 
Kultúry Európy, Austrálie a Severnej Ameriky sú zvyčajne označované ako kultúry, kde prevládaja individualizmus. Kultúry Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie sú označované kultúry, kde prevláda kolektivizmus.
 
Individualistické kultúry sú charakteristické tým, že ich členovia sa snažia dosiahnuť svoj cieľ alebo vyriešiť úlohu individuálne. V rámci tímu každý pracuje na svojej čiastkovej úlohe sám a len v závere sa tím stretne, aby sa jednotlivé výsledky spojili do celku.
Individualistické kultúry sú často označované ako „ja“ kultúry, v ktorých záujmy jednotlivca sú nadradené nad záujmami kolektívu. Členovia tímu si chránia svoju individuálnu slobodu a priamo vyslovujú svoj názor.
 
Zástupcovia kolektivistických kultúr sa snažia dosiahnuť spoločný cieľ. Pri riešení úlohy spolupracujú, budujú a spoliehajú sa na spoločné vzťahy. Výsledok a úspech sa spája s celou skupinou a nie jednotlivcami. Kladú dôraz na empatiu a vzájomnú harmóniu. Člen tímu je „niekto“ ak sa prezentuje ako člen tímu, skupiny alebo organizácie. Prostredníctvom svojho „členstva“ ďalej rozvíja a buduje svoje vzťahy a svoju spoločenskú pozíciu.
V kolektivistických kultúrach prevláda nepriama komunikácia, aby jej členovia „nestratili svoju tvár“ pri priamej kritike.
 
Predstavujú Slováci kultúru, v ktorej prevláda individualizmus alebo kolektivizmus?
 
Na základe výsledkov výskumu, ktorý realizoval Geert Hofstede sa Slováci nachádzajú niekde v strede medzi individualistickou a kolektivistickou kultúrou.
A ako by ste odpovedali?

Slovenčina
Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone