Nachádzate sa tu

Ponuka projektov

Medzikultúrna obchodná kultúra manažéra:

 • Zásady medzikultúrneho obchodného protokolu a rokovania

 • Ako sa vyhnúť medzikultúrnemu faux-pas počas rokovania?

 • Viete presvedčiť partnera z inej rokovacej kultúry?

 • Využíva Vaša firemná kultúra potenciál medzikultúrnej komunikácie?

 • Čo Vám hovorí Váš obchodný partner, keď mlčí?

 • Medzikultúrna komunikácia ako konkurenčná výhoda

 • Ako robiť správne manažérske rozhodnutia v medzikultúrnom prostredí?

 • Business Academy

 

Prezentačné a komunikačné zručnosti manažéra:

 • Rokovacie techniky v anglickom jazyku

 • ​​​Prezentácia firmy na B2B stretnutí v anglickom jazyku

 • Zásady PR Vašej firmy v anglickom jazyku

 • Príprava efektívnej prezentácie

Písomná kultúra manažéra a diplomata:

 • Písanie oficiálnych pracovných listov v AJ

 • ​Zásady emailovej komunikácie

 • ​Oficiálna komunikácia s inštitúciami EÚ

 

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone