Nachádzate sa tu

Medzikultúrna alebo multikultúrna komunikácia?

 
Vítam Vás na stránkach môjho blogu, cez ktorý by som si chcela s Vami vymieňať informácie o medzikuktúrnej komunikácii.
Prečo som si založila takýto blog, keď v dnešnej dobe je možné nájsť veľa zdrojov o tejto téme?
 
Pôsobím ako konzultant medzikultúrnej komunikácie. Väčšinu literatúry nachádzam v anglickom jazyku a aj štúdium v tomto odbore som absolvovala v angličtine. Takže ako prvý dôvod by som uviedla chuť zaoberať sa medzikultúrnou komunikáciou v slovenskom jazyku.
Druhý dôvod je nájsť komunikačný kanál s ľuďmi, ktorí by sa chceli o medzikultúrnej komunikácii dozvedieť viac alebo prispieť svojimi vlastnými skúsenosťami a názormi.
Existuje veľa odborných kníh, článkov a inštitúcií, ktoré sa medzikultúrnou komunikáciou zaoberajú. Človek môže nájsť veľké množstvo definícii na každý pojem. Ja mám však rada jednoduchosť a vzájomné prepojenie s praxou.
Môj blog nie je určený pre vysokú odbornú diskusiu. Mojím cieľom je rozprávať o veciach jednoducho, tak, aby sme si jasne vedeli predstaviť, čo sa za pojmami skrýva a nezamieňali si ich.
 
Na úvod našej diskusie som si vybrali pojem „medzikultúrna komunikácia“?
Nedávno som na internete hľadala tréningy, ktoré robia iní v tejto oblasti. Našla som jeden a ten mal názov „multikultúrna komunikácia“.
Aký je rozdiel medzi medzikultúrnou komunikáciou a multikultúrnou komunikáciou? Je možné tieto termíny zameniť?
Keď si dáte tieto dva termíny do googlu, nájdete napríklad takéto definície:
 
Medzikultúrna komunikácia je reflexia komunikačného procesu medzi individuálnymi i nadindividuálnymi subjektami rozdielnych kultúrnych systémov.
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/40515/medzikultur...
 
Medzikultúrna komunikácia – Výmena ideí, predmetov, hodnôt, informácií a významov medzi odlišnými kultúrami.
MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006
 
Definíciu multikultúrnej komunikácie v slovenskom jazyku som nenašla. Je pravda, že som nehľadala dlho, a keďže väčšina zdrojov, kde sa tento výraz objavil, sa venovala odporúčaniam pre učiteľov a ich multikultúrnu výchovu.
 
Čo Vám môžem priniesť ja?
Voľné vysvetlenie pojmov, ktoré uvádzam som si „poskladala“ počas mojich stretnutí s účastníkmi tréningov, ktorí chceli prepojenie s praxou.
 
Multikultúrna komunikácia: komunikácia, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia viacerých kultúr. Môžeme si ju predstaviť v rámci konferencie, kde jednotliví zástupcovia kultúr prezentujú svoje príspevky. Slovo „multikultúrna“ označuje prítomnosť viacerých kultúr, ale nehovorí o ich vzájomnej interakcii.
 
Medzikultúrna komunikácia: komunikácia, ktorá prebieha prostredníctvom interakcie medzi účastníkmi komunikácie. V rámci interakcie sa stretávajú rozdiely medzi kultúrami a určujú, ako účastníci komunikácie význam pochopia. Výsledkom komunikácie je napríklad jeden pojem a jeho vysvetlenie 3 spôsobmi vzhľadom na účasť 3 kultúr.

Slovenčina
Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone