Nachádzate sa tu

Máte medzikultúrnu kompetenciu?

„Máte medzikultúrnu kompetenciu?“

Ako by ste odpovedali na túto otázku, keby Vám ju položili na prijímacom pohovore?

 

„Naša spoločnosť hľadá manažéra s medzikultúrnou kompetenciou.“

Aké kritéria musí človek spĺňať, aby sa mohol zaujímať o toto pracovné miesto?

 

„Cieľom tréningu je rozvoj medzikultúrnej kompetencie.“

Viete povedať, čo bude obsahom tréningu?

 

Rada kladiem otázky. Otázky v podstate tvoria základ mojej práce. Niekedy používame určité pojmy veľmi často, ale keď ich máme vysvetliť, nie sme si istí, čo sa za nimi skrýva.

 

„Máte medzikultúrnu kompetenciu?“

 

A: “Áno, mám. Viem, sa pohybovať medzi kultúrami, dokážem nadviazať rozhovor so zástupcami rôznych kultúr.”

 

B: “Môžem povedať, že mám medzikultúrnu kompetenciu. Žil som vo viacerých krajinách a mám veľa priateľov z rôznych kultúr.”

 

C: “Pracujem v zahraničnej spoločnosti ako vedúci oddelenia a dennodenne komunikujem s klientmi v zahraničí. Na základe mojich pracovných skúseností som si vybudoval medzikultúrnu kompetenciu.”

 

Ktorý z našich opýtaných má medzikultúrnu kompetenciu? Ktorého z nich by ste vybrali na pracovné miesto, ktoré ma obsadiť človek s medzikultúrnou kompetenciou?

Medzikuktúrnu kompetenciu nie je možné vysvetliť za pomoci jednej definície. Odpoveď uchádzača o pracovnú pozíciu, že má alebo nemá medzikultúrnu kompetenciu jednou vetou nám o ňom veľa nepovie. A ani to, že pracoval s kolegami z iných krajín neznamená, že má medzikultúrnu kompetenciu.

Hoci pojem „kompetencia“ je v jednotnom čísle, zahŕňa niekoľko zložiek, ktoré sú spojené s praktickými činnosťami a to:

 

Poznatky: poznatky o kultúre vo všeobecnosti, poznatky o vlastnej kultúre, poznatky o kultúre, z ktorej pochádza náš komunikačný partner.

 

Zručnosti: empatia, počúvanie, zručnosť zbierať informácie, zručnosť budovať vzťahy, zručnosť riešiť problémy.

 

Postoje: motivácia, zvedavosť, otvorenosť.

 

„Máte medzikultúrnu kompetenciu?“

alebo inak

Snažíte sa poznať vlastnú kultúru?“

„Snažíte sa byť empatický voči kolegom z iných kultúr?“

„Zaujímajú Vás iné kultúry a informácie o nich?"

„Dokážete nadväzovať kontakt s príslušníkmi iných kultúr?“

„Ste motivovaný poznávať iné kultúry?“

 

Verím, že na otázky, ktoré odzneli v závere sa odpovedá jednoduchšie ako na otázku „Máte medzikultúrnu kompetenciu?“ Záleží len na Vás, na koľko z nich viete odpovedať áno.

Slovenčina
Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone