Nachádzate sa tu

Aktuálne projekty

Eva podporuje lídrov a top manažérov medzinárodných spoločností v nasledovných oblastiach:

 • expat lídrov a CEO pri prebraní vedenia spoločností v jednotlivých krajinách a kultúrach,
 • top manažérov pri nastavení medzikultúrnej spolupráce v rámci spoločnosti a s inými pobočkami po celom svete,
 • lídrov medzinárodných spoločnosti pri rozvíjaní medzikultúrnej stratégie vedenia firmy,
 • medzinárodné spoločnosti pri zavedení zmien a nastavení globálnych procesov,
 • medzinárodné spoločnosti pri prenikaní na nové trhy a zakladaní nových pobočiek,
 • lídrov a manažérov pre ich globálne pôsobenie a spoluprácu s kolegami z iných kultúr.

 

Eva podporuje tímy medzinárodných spoločností v nasledovných oblastiach:

 • nastavenie komunikačných stratégii pre efektívnu spoluprácu s tímami v iných krajinách,
 • rozvoj kompetencií a stratégii potrebných pre globálnu konkurenciu,
 • zavádzanie zmien, podpora tímovej spolupráce a orientácii na zákazníka,
 • vytvorenie nových procesov spolupráce po príchode expat manažérov.

 

Eva spolupracuje s HR lídrami a manažérmi v nasledovných oblastiach:

 • nastavenie komunikačných kanálov pre efektívnu spoluprácu zamestnancov s expat lídrami a manažérmi,
 • vytvorenie synergie medzi hodnotami expat zamestnancov a lokálnej komunity zamestnancov,
 • príprava stratégie ako predstaviť zmeny procesov v súlade s požiadavkami expat lídrov,
 • príprava spoločnosti na spoluprácu so zamestnancami z rôznych kultúr,
 • podpora lokálnych tímov v rámci globálnej konkurencie a spolupráce firmy.

 

 

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone