Nachádzate sa tu

Čo Vám hovorí Váš obchodný partner, keď mlčí?

Možno odpoviete na moju otázku priamo a krátko: „Nič.“ A možno sa nájde niekto, kto  povie: „Veľmi veľa.“

 

V medzikultúrnej komunikácii je mlčanie významný komunikačný nástroj. Slúži ako prostriedok neverbálnej komunikácie, ktorým nám náš komunikačný partner povie dôležité informácie. Je len na nás, či ich dokážeme „dekódovať“.

 

Mlčanie, alebo presnejšie krátke pauzy, môžeme využiť ako prostriedok na zdôraznenie toho, čo sme povedali. Komunikačnému partnerovi tak dáme priestor, aby „strávil“ nové informácie, čo je obzvlášť dôležité, ak komunikácia prebieha v cudzom jazyku. Výsledný dojem bude, že vieme jasne prezentovať svoje myšlienky a sme presvedčení o tom, čo hovoríme.

 

Mlčanie ako prostriedok na vyjadrenie rešpektu alebo dôvery?

 

Ak pri rokovaní niekto mlčí, zvyčajne sa začneme obávať, že niečo nie je v poriadku. Nie sme si istí, či sme našu myšlienku vyjadrili zrozumiteľne a či nás partner chápe.

V určitých kultúrach je práve krátka pauza priestorom, aby slová obchodného partnera dozneli. Je vyjadrením rešpektu k jeho snahe informovať nás a vyjadriť svoje myšlienky. Preto treba zachovať kľud, keď po Vašej prezentácií nasleduje krátky interval ticha v miestnosti.

 

V iných prípadoch obchodný partner očakáva, že mu mlčaním dáte priestor, aby sa rozhodol, či je ponuka zaujímavá. V tejto etape strácajú šancu na úspešnú spoluprácu tie kultúry, ktoré sa snažia ticho ihneď vyplniť. Pri obchodnej komunikácii s Japoncami alebo Fínmi sa tak môže ľahko stať, že obchodný partner je zmätený z neustáleho chrlenia informácií a radšej sa rozhodne ďalej v spolupráci nepokračovať.

 

Mlčaním môže obchodný partner povedať viac ako slovami. Dajte mu teda priestor a rešpektujte jeho komunikačný štýl, aby ste mu dokázali, „že si rozumiete aj bez slov“.

Slovenčina
Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone