Vitajte na stránkach Evy Gáboríkovej

Eva Gáboríková ako konzultant medzikultúrnej komunikácie vedie workshopy a tréningy ako riešiť medzikultúrne pracovné problémy, prekonávať komunikačné bariéry a kultúrne nedorozumenia v biznise. Na Slovensku, v Európe, USA a Ázii spolupracuje s firmami, ktoré pripravujú svojich lídrov a tímy na zvládnutie kultúrnych rozdielov, efektívnu spoluprácu s kolegami z iných kultúr a pochopenie kultúrnych osobitostí zákazníkov v iných krajinách. 

 

Medzi jej klientov patria:

Jaguar Cars Ltd., Mercedes-Benz, Pfizer, Covestro, Honeywell, Heineken International, Scania, Steelcase, Merck&Co., Bayer, Mars Incorporated, Johnson Controls, GlaxoSmithKline, CRH, Vodafone, British American Tobacco, General Motors, Avon, Unilever, Bosch, Heineken, Unilever, Continental Automotive Systems, ING Bank a mnohé ďalšie.

 

Eva pripravuje individuálne konzultácie a tréningy pre lídrov a top manažérov spoločností v nasledovných oblastiach:

 • riadenie a podpora multikultúrnych tímov v medzinárodných spoločnostiach,
 • riešenie medzikultúrnych nedorozumení a problémov v komunikácii,
 • vedenie virtuálnych tímov vo viacerých krajinách a riešenie ich nedorozumení v komunikácii a časovom manažmente.

 

Eva vedie tréningy a workshopy pre spoločnosti v nasledovných oblastiach:

 • podpora tímov pri riešení medzikultúrnych nedorozumení, problémov s kultúrnou etiketou a bariérami v komunikácii,
 • podpora obchodných tímov pri obchodných rokovaniach v iných krajinách a kultúrach,
 • podpora lokálnych projektových tímov, ktoré zlyhali pri medzikultúrnej virtuálnej spolupráci,
 • príprava talentov na globálnu spoluprácu a konkurenciu v medzinárodnej firme,
 • vytváranie nových stratégii pri zlyhaní tímov, odchode zamestnancov a komunikačnej bariére s lídrami.

 

Eva pripravuje workshopy a tréningy zamerané na:

 • kultúrne rozdiely a nedorozumenia,
 • problémy a bariéry medzikultúrnej komunikácie v tímoch,
 • medzikultúrne obchodné zručnosti a reprezentácia spoločnosti,
 • kultúrne rozdiely v spolupráci medzi tímom a expat lídrom.

 

KontaktDr. Eva Gaborikova, M.A, PhD., ACC.

                +421 911 618 455  egaborikova@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/eva-gaborikova-50289b49/

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone