Welcome

Eva Gaborikova

Eva Gáboríková pôsobí ako konzultant a kouč medzikultúrnej komunikácie od roku 2001. Spolupracuje s nadnárodnými firmami v USA, Ázii a v Európe. V rokoch 2016 a 2018 získala ocenenie „Great Award“  v New Yorku v konkurencii konzultantov a koučov z celého sveta.

 

Medzi jej klientov patria:

Jaguar Cars Ltd., Mercedes-Benz, Pfizer, Covestro, Honeywell, Heineken International, Steelcase, Merck&Co., Bayer, Mars Incorporated, Johnson Controls, GlaxoSmithKline, CRH, Vodafone, British American Tobacco, General Motors, Avon, Unilever, Bosch, Heineken, Unilever, Continental Automotive Systems a mnohé ďalšie.

 

Eva podporuje lídrov a top manažérov medzinárodných spoločností v nasledovných oblastiach:

 • expat lídrov a CEO pri prebraní vedenia spoločností v jednotlivých krajinách a kultúrach,
 • top manažérov pri nastavení medzikultúrnej spolupráce v rámci spoločnosti a s inými pobočkami po celom svete,
 • lídrov medzinárodných spoločnosti pri rozvíjaní medzikultúrnej stratégie vedenia firmy,
 • medzinárodné spoločnosti pri zavedení zmien a nastavení globálnych procesov,
 • medzinárodné spoločnosti pri prenikaní na nové trhy a zakladaní nových pobočiek,
 • lídrov a manažérov pre ich globálne pôsobenie a spoluprácu s kolegami z iných kultúr.

 

Eva podporuje tímy medzinárodných spoločností v nasledovných oblastiach:

 • nastavenie komunikačných stratégii pre efektívnu spoluprácu s tímami v iných krajinách,
 • rozvoj kompetencií a stratégii potrebných pre globálnu konkurenciu,
 • zavádzanie zmien, podpora tímovej spolupráce a orientácii na zákazníka,
 • vytvorenie nových procesov spolupráce po príchode expat manažérov.

 

Eva spolupracuje s HR lídrami a manažérmi v nasledovných oblastiach:

 • nastavenie komunikačných kanálov pre efektívnu spoluprácu zamestnancov s expat lídrami a manažérmi,
 • vytvorenie synergie medzi hodnotami expat zamestnancov a lokálnej komunity zamestnancov,
 • príprava stratégie ako predstaviť zmeny procesov v súlade s požiadavkami expat lídrov,
 • príprava spoločnosti na spoluprácu so zamestnancami z rôznych kultúr,
 • podpora lokálnych tímov v rámci globálnej konkurencie a spolupráce firmy.

KontaktDr. Eva Gaborikova, M.A, PhD., ACC.

               +421 911 618 455 egaborikova@gmail.com

Professional background: https://www.linkedin.com/in/eva-gaborikova-50289b49

Eva has been a coach and a trainer of cross-cultural business communication and protocol since 2001. She has been conducting group trainings for companies and governmental bodies, consulting and coaching executive managers and facilitating multicultural teams. She provides support for expat families to settle down in a new culture facing challenges of local values and norms.

In the year 2016 she has been awarded with GREAT Award (New York) in competition with trainers located in Asia, Europe and the United States of America by one of the biggest international companies providing intercultural trainings all over the world.

Her professional fields are: intercultural consulting and coaching, intercultural negotiations, cross-cultural leadership, cross-cultural business etiquette, facilitating multicultural teams, intercultural mediation, adult and youth coaching and trainings, cross-cultural HR solutions, country specific trainings and coaching sessions focused on Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Austria.

Eva is the author of articles, blog contributions and country packs on Slovakia. She regularly delivers speeches on intercultural communication and negotiations at conferences and business meetings of commercial chambers all over the Europe.

Eva obtained her degrees from pedagogy and philosophy from Comenius University, Slovakia. She studied intercultural competences at Donau Krems University, Austria and The Intercultural Communication Institute, USA. After finishing studies at Central European University, Budapest, Hungary and New York and Hamline University School of Law, Minnesota, USA she became Certified Intercultural Mediator. She participated at several workshops focused on designing trainings, developing skills and competencies of a trainer.

Eva has been conducting intercultural training for such companies as:

Jaguar Cars Ltd., Pfizer, Honeywell, Heineken International, Steelcase, Merck&Co., Bayer, Mars Incorporated, Johnson Controls, GlaxoSmithKline, British American Tabacco, General Motors, Avon, Inteva Producst, Slovensko-rakúska obchodná komora, Sario, Pall Slovakia, s.r.o. and many others.

Contact: egaborikova@gmail.com

              Mobile: 00421 911 618 455

Professional background: https://www.linkedin.com/in/eva-gaborikova-50289b49

 

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone