Nachádzate sa tu

Efektívna oficiálna písomná komunikácia v anglickom jazyku 3.

Odporúčanie:

 • Vzdelávacia aktivita nadväzuje na moduly „Efektívna oficiálna písomná komunikácia v anglickom jazyku I. a II.“, avšak ich absolvovanie nie je podmienkou účasti na 3. module.
 • Modul „Efektívna oficiálna písomná komunikácia v anglickom jazyku 3.“ sa zameriava na opakovanie odporúčaných slovných spojení a fráz z prvého a druhého modulu a rozšírenie slovnej zásoby a praktických odporúčaní. 

 

Cieľ:

 • praktické zručnosti ako písať oficiálne emaily a listy, správne používanie odbornej terminológie v anglickom jazyku.

 

Obsah vzdelávacej aktivity:

 • odporúčané výrazy oficiálnych emailov a listov a ich správne používanie,
 • frázy v úvode oficiálneho e-mailu alebo listu,
 • frázy v závere oficiálneho  e-mailu alebo listu,
 • prehľad oficiálnych fráz pre komunikáciu na úrovni ministerstiev, úradov a súkromných spoločností,
 • nedostatky oficiálnej písomnej komunikácie Slovákov v anglickom jazyku.

 

Časový rozvrh intenzívneho stretnutia:

 • 8:30 - 13:00

Rozsah vzdelávacej aktivity:

 • 1 intenzívne stretnutie

Termín vzdelávacej aktivity:

 •  1.6.2016

Termín na podanie prihlášky:

Účastnícky poplatok:

 • 149 eur/osoba

 

Miesto konania vzdelávacej aktivity:

 • Bratislava 

 

Lektor vzdelávacej aktivity:

 • PaedDr. Eva Gáboríková, PhD., M.A.

 

Lektor prednáša odborné projekty zamerané na oficiálnu písomnú komunikáciu pre zamestnancov ministerstiev, úradov a súkromných spoločností od roku 2003. Je autorom odborných publikácii.

 

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone