Nachádzate sa tu

Blogy

What does it mean to be from polychronic business culture?

Recently I have met with the employees of the Slovak company which tried to establish business relations in Italy. The representatives of the company had their first meeting with Italian partners and they were disappointed. In their opinion, the Italians did not take their first meeting seriously. They did not follow agenda, answered phone calls during meeting and after one hour invited them for a business lunch.

 

Slovenčina

What does "YES" mean?

Why are some people more successful in negotiations? Why are some people “skilled negotiators” and the others are disappointed with their outcomes?

 

Usually business negotiations are conducted in English. It means that no one party has a language advantage. However, some business negotiators are always more successful than the others.

 

What secret do successful negotiators know?

Slovenčina

What communication style do you have?

 

 

 

 

Have you ever been thinking what communication style you have?

Every day you learn something new in several areas of your life. You build your personal relations, business relations or relations to nature. And communication is the main channel through which information is transmitted to you or from you to other people.

Have you ever asked yourself the question: „What is my communication style?“

Slovenčina

Tešíte sa, pretože ste práve podpísali novú zmluvu?

 
Podpísanie zmluvy je zvyčajne výsledkom dlhého rokovania a náročnej prípravy materiálov. Obe rokujúce strany sa snažia dosiahnuť svoje ciele a pritom nájsť vzájomný kompromis. Počas rokovania sa vždy objaví veľké množstvo otázok, na ktoré sa hľadajú odpovede.
 
Môžete sa po podpísaní zmluvy tešiť na obdobie náročnej, ale vopred naplánovanej spolupráce? Podpísali ste zmluvu, ktorá obsahuje podmienky ako postupovať pri dodaní tovaru alebo služby?
Mňa by ihneď napadli doplňujúce otázky: „S kým ste podpísali zmluvu?“ a „Kto je Váš obchodný partner?“
 

Slovenčina

Čo Vám hovorí Váš obchodný partner, keď mlčí?

Možno odpoviete na moju otázku priamo a krátko: „Nič.“ A možno sa nájde niekto, kto  povie: „Veľmi veľa.“

 

V medzikultúrnej komunikácii je mlčanie významný komunikačný nástroj. Slúži ako prostriedok neverbálnej komunikácie, ktorým nám náš komunikačný partner povie dôležité informácie. Je len na nás, či ich dokážeme „dekódovať“.

 

Slovenčina

Predstavujú Slováci kultúru, v ktorej prevláda individualizmus alebo kolektivizmus?

 
Mnohí z nás často chodia na pracovnú cestu do zahraničia. Iní spolupracujú s kolegami z iných kultúr priamo na pracovisku alebo sú súčasťou virtuálneho medzinárodného tímu. V súkromnou i pracovnom živote sme často členom skupiny, kde je zastúpených viacero kultúr a spoločne máme vyriešiť jeden problém.
 
Ako sa môžeme pripraviť na spoluprácu v takejto skupine?
 

Slovenčina

Máte medzikultúrnu kompetenciu?

„Máte medzikultúrnu kompetenciu?“

Ako by ste odpovedali na túto otázku, keby Vám ju položili na prijímacom pohovore?

 

„Naša spoločnosť hľadá manažéra s medzikultúrnou kompetenciou.“

Aké kritéria musí človek spĺňať, aby sa mohol zaujímať o toto pracovné miesto?

 

Slovenčina

Medzikultúrna alebo multikultúrna komunikácia?

 
Vítam Vás na stránkach môjho blogu, cez ktorý by som si chcela s Vami vymieňať informácie o medzikuktúrnej komunikácii.
Prečo som si založila takýto blog, keď v dnešnej dobe je možné nájsť veľa zdrojov o tejto téme?
 
Pôsobím ako konzultant medzikultúrnej komunikácie. Väčšinu literatúry nachádzam v anglickom jazyku a aj štúdium v tomto odbore som absolvovala v angličtine. Takže ako prvý dôvod by som uviedla chuť zaoberať sa medzikultúrnou komunikáciou v slovenskom jazyku.

Slovenčina
Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone