Vitajte na stránkach Evy Gáboríkovej

Eva Gáboríková pôsobí ako konzultant a kouč medzikultúrnej komunikácie od roku 2001. Spolupracuje s nadnárodnými firmami v USA, Ázii a v Európe. V rokoch 2016 a 2018 získala ocenenie „Great Award“  v New Yorku v konkurencii konzultantov a koučov z celého sveta.

Medzi jej klientov patria:

Jaguar Cars Ltd., Mercedes-Benz, Pfizer, Covestro, Honeywell, Heineken International, Steelcase, Merck&Co., Bayer, Mars Incorporated, Johnson Controls, GlaxoSmithKline, CRH, Vodafone, British American Tobacco, General Motors, Avon, Unilever, Bosch, Heineken, Unilever, Continental Automotive Systems a mnohé ďalšie.

 

Eva podporuje lídrov a top manažérov medzinárodných spoločností v nasledovných oblastiach:

 • expat lídrov a CEO pri prebraní vedenia spoločností v jednotlivých krajinách a kultúrach,
 • top manažérov pri nastavení medzikultúrnej spolupráce v rámci spoločnosti a s inými pobočkami po celom svete,
 • lídrov medzinárodných spoločnosti pri rozvíjaní medzikultúrnej stratégie vedenia firmy,
 • medzinárodné spoločnosti pri zavedení zmien a nastavení globálnych procesov,
 • medzinárodné spoločnosti pri prenikaní na nové trhy a zakladaní nových pobočiek,
 • lídrov a manažérov pre ich globálne pôsobenie a spoluprácu s kolegami z iných kultúr.

 

Eva podporuje tímy medzinárodných spoločností v nasledovných oblastiach:

 • nastavenie komunikačných stratégii pre efektívnu spoluprácu s tímami v iných krajinách,
 • rozvoj kompetencií a stratégii potrebných pre globálnu konkurenciu,
 • zavádzanie zmien, podpora tímovej spolupráce a orientácii na zákazníka,
 • vytvorenie nových procesov spolupráce po príchode expat manažérov.

 

Eva spolupracuje s HR lídrami a manažérmi v nasledovných oblastiach:

 • nastavenie komunikačných kanálov pre efektívnu spoluprácu zamestnancov s expat lídrami a manažérmi,
 • vytvorenie synergie medzi hodnotami expat zamestnancov a lokálnej komunity zamestnancov,
 • príprava stratégie ako predstaviť zmeny procesov v súlade s požiadavkami expat lídrov,
 • príprava spoločnosti na spoluprácu so zamestnancami z rôznych kultúr,
 • podpora lokálnych tímov v rámci globálnej konkurencie a spolupráce firmy.

 

 

KontaktDr. Eva Gaborikova, M.A, PhD., ACC.

                 egaborikova@gmail.com  +421 911 618 455

https://www.linkedin.com/in/eva-gaborikova-50289b49/

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone