ODBORNÝ PROFIL – EVA GÁBORÍKOVÁ

 

 

 

 

 

 

KONZULTANT OBCHODNEJ KULTÚRY A KOMUNIKÁCIE

KONZULTANT MEDZIKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE

KONZULTANT PRE DIPLOMATICKÉ A OBCHODNÉ ROKOVANIE

 

Eva pôsobí ako konzultant medzikultúrnej komunikácie a odbornej terminológie v anglickom jazyku pre profesionálne diplomatické a obchodné rokovanie na medzinárodnej úrovni.

 

V oblasti medzikultúrnej obchodnej komunikácie Eva poskytuje konzultačné služby pre obchodné spoločnosti, medzikultúrne pracovné tímy a vrcholových manažérov. Svojich klientov pripravuje na zvládnutie obchodných rokovaní, vedenie projektového tímu a úspešnú prezentáciu spoločnosti pri pracovných a spoločenských stretnutiach.

 

Eva pôsobí ako konzultant medzikultúrnej komunikácie a odbornej terminológie v anglickom jazyku pre diplomatických zástupcov Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách. Od roku 2004 pripravuje diplomatických zástupcov na zvládnutie multikultúrnych rokovaní na úrovni 28 členských štátov.

 

 

 

 

Copyright © 2011. Eva Gáboríková. EFE - English For Everyone